Psalm Z otchłani grzechu ku Bożemu miłosierdziu

1 Pieśń stopni.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
2  o Panie, wysłuchaj głosu mego!
Nakłoń swoich uszu
ku głośnemu błaganiu mojemu!
3  Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
4  Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Ci służono z bojaźnią.
5  W Panu pokładam nadzieję,
nadzieję żywi moja dusza,
czeka na Twe słowo.
6  Dusza moja oczekuje Pana
bardziej niż strażnicy świtu,
[bardziej niż strażnicy świtu].
7  Niech Izrael wygląda Pana.
U Pana bowiem jest łaska
i w obfitości u Niego odkupienie.
8  On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.