Psalm Wzorowy władca

1 Dawidowy. Psalm.
Chcę opiewać łaskę i sprawiedliwość;
chcę śpiewać Tobie, o Panie!
2  Kroczyć będę drogą nieskalaną:
kiedyż do mnie przybędziesz?
Będę postępował ze szczerym sercem
pośrodku mojego domu.
3  Nie będę zwracał oczu
ku sprawie niegodziwej;
w nienawiści mam przestępstwa,
nie przylgną one do mnie.
4  Serce przewrotne będzie z dala ode mnie;
tego, co złe, nawet znać nie chcę.
5  Kto skrycie uwłacza bliźniemu –
takiego usunę.
Kto oczy ma pyszne i serce nadęte –
tego nie ścierpię.
6  Wzrok mój kieruję na wiernych w kraju,
ażeby obok mnie mieszkali.
Ten, który chodzi drogą nieskalaną,
będzie mi służył.
7  Nie będzie mieszkał w moim domu
ten, kto podstęp knuje.
Ten, który kłamstwa rozgłasza,
nie ostoi się przed mymi oczami.
8  Każdego dnia będę tępił
wszystkich grzeszników ziemi,
aby usunąć z miasta Pańskiego
wszystkich złoczyńców.