Psalm Wzgardzony lud ufa swojemu Bogu

1 Pieśń stopni.
Do Ciebie wznoszę me oczy,
który mieszkasz w niebie.
2  Oto jak oczy sług
są zwrócone na ręce ich panów
i jak oczy służącej
na ręce jej pani,
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu,
aż się zmiłuje nad nami.
3  Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami,
bo wzgardą jesteśmy nasyceni.
4  Dusza nasza jest nasycona
szyderstwem zarozumialców
i wzgardą pyszałków.