Psalm Wszystkie narody, chwalcie Pana

1  Alleluja.
Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
2  bo Jego łaska nad nami potężna,
a wierność Pańska trwa na wieki.