Słowa: Psalm Wśród zakłamanego świata

1 Kierownikowi chóru. Na oktawę. Psalm. Dawidowy.
2  Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych,
zabrakło wiernych wśród ludzi.
3  Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego,
mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym.
4  Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstępne
i język pochopny do zuchwałej mowy.
5  Tych, którzy mówią: «Naszą siłą język,
usta nasze nam służą, któż jest naszym panem?»
6  Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich –
mówi Pan: «Teraz powstanę
i dam zbawienie temu, który go pożąda».
7  Słowa Pańskie – to słowa szczere,
wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi,
siedmiokroć czyszczone.
8  Ty nas zachowasz, o Panie,
ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia.
9  Występni krążą dokoła,
gdy to, co najmarniejsze, bierze górę wśród ludzi.