Psalm Wielkie dzieła Boże

1  Alleluja.
Z całego serca chcę chwalić Pana
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
2  Wielkie są dzieła Pańskie,
mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują.
3  Majestat i wspaniałość – to Jego działanie,
a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze.
4  Zapewnił pamięć swym cudom;
Pan jest miłosierny i łaskawy.
5  Dał pokarm tym, którzy się Go boją;
pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.
6  Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich,
oddając im posiadłości pogan.
7  Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość.
Wszystkie przykazania Jego są trwałe,
8  ustalone na wieki, na zawsze,
nadane ze słusznością i mocą.
9  Zesłał odkupienie swojemu ludowi,
ustanowił na wieki swoje przymierze;
a imię Jego jest święte i lęk wzbudza.
10 Bojaźń Pańska początkiem mądrości;
wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują,
a chwała Jego trwać będzie zawsze.