Psalm W obliczu Miasta Świętego

1 Pieśń stopni. Dawidowa.
Uradowałem się, gdy mi powiedziano:
«Pójdziemy do domu Pańskiego!»
2  Już stoją nasze nogi
w twych bramach, o Jeruzalem,
3  Jeruzalem, wzniesione jako miasto
o gęstej i zwartej zabudowie.
4  Tam wstępują pokolenia,
pokolenia Pańskie,
według Prawa Izraela,
aby wielbić imię Pańskie.
5  Tam ustawiono
trony sędziowskie,
trony domu Dawida.
6  Proście o pokój dla Jeruzalem,
niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują!
7  Niech pokój będzie w twoich murach,
a bezpieczeństwo w twych pałacach!
8  Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół
będę mówił: «Pokój w tobie!»
9  Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego,
będę się modlił o dobro dla ciebie.