Psalm W długotrwałym ucisku

1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.
2  Jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał?
Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze?
3  Dokąd w mej duszy będę przeżywał wahania,
a w moim sercu codzienną zgryzotę?
Jak długo mój wróg nade mnie będzie się wynosił?
4  Spojrzyj, wysłuchaj, Panie, mój Boże!
Oświeć moje oczy, bym nie zasnął na śmierć,
5  by mój wróg nie mówił: «Zwyciężyłem go»;
niech się nie cieszą moi przeciwnicy, gdy się zachwieję.
6  A ja zaufałem Twemu miłosierdziu;
niech się cieszy me serce z Twojej pomocy,
chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem.