Słowa: Psalm W ciężkiej chorobie

1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.
2  Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym [i o nędzarzu],
w dniu nieszczęścia Pan go ocali.
3  Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu,
uczyni szczęśliwym na ziemi
i nie wyda go wściekłości jego wrogów.
4  Pan go pokrzepi na łożu boleści,
podczas choroby poprawi całe jego posłanie.
5  Ja mówię: «O Panie, zmiłuj się nade mną;
uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie!»
6  Nieprzyjaciele moi mówią o mnie złośliwie:
«Kiedyż on umrze i zginie jego imię?»
7  A jeśli przychodzi któryś odwiedzić, mówi puste słowa,
w sercu swym złość gromadzi,
gdy tylko wyjdzie za drzwi, wypowiada ją.
8  Szepcą przeciw mnie wszyscy, co mnie nienawidzą,
i obmyślają moją zgubę:
9  «Zaraza złośliwa nim zawładnęła»
i «Już nie wstanie ten, co się położył».
10  Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem
i który chleb mój jadł, podniósł na mnie piętę.
11  Ale Ty, Panie, zmiłuj się nade mną i dźwignij mnie,
abym im odpłacił.
12  Po tym poznam, żeś dla mnie łaskawy,
gdy mój wróg nie odniesie nade mną triumfu.
13  A Ty mnie podtrzymasz przez wzgląd na mą prawość
i umieścisz na wieki przed Twoim obliczem.
14  Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
od wieków aż po wieki!
Amen, amen.