Psalm Szczęście rodzinne bogobojnych

1 Pieśń stopni.
Szczęśliwy, kto boi się Pana
i kto chodzi Jego drogami!
2  Bo z pracy rąk swoich na pewno będziesz pożywał,
będziesz szczęśliwy i dobrze będzie ci się wiodło.
3  Małżonka twoja jak płodny szczep winny
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak szczepy oliwne
dokoła twojego stołu.
4  Oto takie błogosławieństwo dla męża,
który boi się Pana.
5  Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
obyś oglądał pomyślność Jeruzalem
przez całe swe życie.
6  Obyś oglądał dzieci twoich synów.
Pokój nad Izraelem!