Psalm Szczęście płynące ze zgody

1 Pieśń stopni. Dawidowa.
Oto jak dobrze i jak miło,
gdy bracia mieszkają razem;
2  jest to jak wyborny olejek na głowę,
który spływa na brodę,
[brodę Aarona, który spływa
na brzeg jego szaty]
3  jak rosa Hermonu, która opada
na górę Syjon;
bo tam udziela
Pan błogosławieństwa,
życia na wieki.