Psalm Szczęście mieszkańca świątyni

1 Kierownikowi chóru. Na wzór z Gat. Synów Koracha. Psalm.
2  Jak miłe są przybytki Twoje,
Panie Zastępów!
3  Dusza moja usycha z pragnienia i tęsknoty
do przedsionków Pańskich.
Moje serce i ciało radośnie wołają
do Boga żywego.
4  Nawet wróbel dom sobie znajduje
i jaskółka gniazdo,
gdzie złoży swe pisklęta –
przy Twoich ołtarzach, Panie Zastępów,
mój Królu i mój Boże!
5  Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie,
nieustannie Cię wychwalają. Sela
6  Szczęśliwi, których moc jest w Tobie,
a Twoje ścieżki są w ich sercu.
7  Przechodząc doliną Baka,
przemieniają ją w źródło,
a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje.
8  Wciąż w siłę wzrastać będą,
Boga [nad bogami] ujrzą na Syjonie.
9  Panie Zastępów, usłysz moją modlitwę;
nakłoń ucha, Boże Jakuba! Sela
10  Spojrzyj, Puklerzu nasz, Boże,
i wejrzyj na oblicze Twego pomazańca!
11  Zaiste, jeden dzień w przybytkach Twoich
lepszy jest niż innych tysiące;
wolę stać w progu domu mojego Boga,
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
12  Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą,
Pan hojnie darzy łaską i chwałą,
nie odmawia dobrodziejstw
postępującym nienagannie.
13  Panie Zastępów,
szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!