Psalm Szczęście bogobojnych

1  Alleluja.
Szczęśliwy mąż, który się boi Pana
i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach.
2  Potomstwo jego będzie potężne na ziemi,
pokolenie prawych dozna błogosławieństwa.
3  Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu,
a sprawiedliwość jego trwać będzie zawsze.
4  Wschodzi w ciemności jako światło dla prawych,
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
5  Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza,
postępuje w swych sprawach uczciwie.
6  Na pewno się nie zachwieje;
sprawiedliwy pozostanie w wiecznej pamięci.
7  Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny;
mocne jego serce, zaufało Panu.
8  Serce jego stateczne lękać się nie będzie,
aż z góry spojrzy na swych przeciwników.
9  Rozdaje – obdarza ubogich,
sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze;
potęga jego wzmoże się ze sławą.
10 Widzi to występny, gniewa się,
zgrzyta zębami i marnieje.
Pragnienie występnych wniwecz się obróci.