Psalm Syjon macierzą wszystkich ludów

1 Synów Koracha. Psalm. Pieśń.
Budowla Jego jest na świętych górach;
2  Pan miłuje bramy Syjonu
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
3  Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie,
o miasto Boże! Sela
4  Wymienię Rahab i Babel wśród tych, co mnie znają;
oto Filistyni i Tyrs razem z Kusz [powiedzą]:
«Ten [i ten] się tam urodził».
5  O Syjonie zaś będzie się mówić: «Każdy na nim się narodził,
a Najwyższy sam go umacnia».
6  Pan, spisując, wylicza narody:
«Ten się tam urodził». Sela
7  I oni zaśpiewają jak tancerze:
«W tobie są wszystkie me źródła».