Psalm Świetna przeszłość pociechą w niedoli

1 Kierownikowi chóru. Według Jedutuna. Asafowy. Psalm.
2  Głos mój się wznosi do Boga i wołam,
głos mój – do Boga, by mnie usłyszał.
3  Szukam Pana w dzień mojej niedoli.
Moja ręka w nocy niestrudzenie wyciągnięta,
moja dusza odmawia przyjęcia pociechy.
4  Jęczę, im bardziej wspominam Boga,
duch mój słabnie, im więcej rozmyślam. Sela
5  Ty przytrzymujesz powieki mych oczu,
jestem wzburzony i mówić nie mogę.
6  Rozważam dni starodawne
i lata minione 7  wspominam.
Rozmyślam nocą w sercu,
roztrząsam i duch mój docieka:
8  «Czy Bóg odrzuca na wieki
i nie jest już łaskawy?
9  Czy Jego łaskawość ustała na zawsze,
a słowo umilkło na pokolenia?
10  Czy Bóg zapomniał o litości,
czy w gniewie powstrzymał swoje miłosierdzie?» Sela
11  I mówię: «To dla mnie bolesne,
że się odwróciła prawica Najwyższego».
12  Wspominam dzieła Pana,
zaiste wspominam Twoje dawne cuda.
13  Rozmyślam o wszystkich Twych dziełach
i czyny Twoje rozważam.
14  Boże, Twoja droga jest święta;
który bóg dorówna wielkością naszemu Bogu?
15  Ty jesteś Bogiem działającym cuda,
objawiłeś ludom swą potęgę.
16  Ramieniem swoim lud Twój wybawiłeś,
synów Jakuba i Józefa. Sela
17  Boże, ujrzały Cię wody,
ujrzały Cię wody: zadrżały,
i odmęty się poruszyły.
18  Chmury wylały wody,
wydały głos chmury
i poleciały Twoje strzały.
19  Głos Twego grzmotu wśród terkotu kół,
pioruny świat rozjaśniły,
poruszyła się i zatrzęsła ziemia.
20  Twoja droga wiodła przez wody,
Twoja ścieżka przez wody rozległe
i nie znać było Twych śladów.
21  Wiodłeś Twój lud jak trzodę
ręką Mojżesza i Aarona.