Psalm Świąteczny hymn dziękczynny

1  Alleluja.
Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo łaska Jego trwa na wieki.
2  Niech mówi dom Izraela:
«Jego łaska na wieki».
3  Niech mówi dom Aarona:
«Jego łaska na wieki».
4  Niech mówią bojący się Pana:
«Jego łaska na wieki».
5  Zawołałem z ucisku do Pana,
Pan mnie wysłuchał i wywiódł na wolność.
6  Pan jest ze mną, nie lękam się –
cóż mi może zrobić człowiek?
7  Pan ze mną, mój wspomożyciel,
ja zaś będę mógł patrzeć z góry na mych wrogów.
8  Lepiej się uciec do Pana,
niż pokładać ufność w człowieku.
9  Lepiej się uciec do Pana,
niżeli zaufać książętom.
10  Wszystkie narody mnie otoczyły,
lecz starłem je na proch w imię Pańskie.
11  [Otoczyły mnie, tak, otoczyły mnie,
lecz starłem je na proch w imię Pańskie].
12  Otoczyły mnie w krąg jak pszczoły,
paliły jak ogień ciernie,
lecz starłem je na proch w imię Pańskie.
13  Popchnięto mnie, popchnięto, bym upadł,
lecz Pan mi dopomógł.
14  Pan, moja moc i pieśń,
stał się moim zbawieniem.
15  Okrzyki radości i wybawienia
w namiotach ludzi sprawiedliwych:
Prawica Pańska moc okazuje,
16  prawica Pańska wysoko wzniesiona,
prawica Pańska moc okazuje.
17  Nie umrę, lecz będę żył
i głosił dzieła Pańskie.
18  Ciężko mnie Pan ukarał,
ale na śmierć mnie nie wydał.
19  Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości,
chcę wejść i złożyć dzięki Panu.
20  Oto jest brama Pana,
przez nią wejdą sprawiedliwi.
21  Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałeś
i stałeś się moim zbawieniem.
22  Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
23  Stało się to przez Pana,
cudem jest w oczach naszych.
24  Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy!
25  O Panie, wybaw!
O Panie, daj pomyślność!
26  Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie!
Błogosławimy wam z domu Pańskiego.
27  Pan jest Bogiem,
niech nas oświeci!
Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach,
aż do rogów ołtarza.
28  Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować;
Boże mój, chcę Ciebie wywyższać.
29  Wysławiajcie Pana, bo jest dobry,
bo łaska Jego na wieki.