Psalm Spustoszona winnica Pańska

1 Kierownikowi chóru. Na melodię: «Lilie świadectwa…» Asafowy. Psalm.
2  Posłuchaj, Pasterzu Izraela,
Ty, co jak trzodę wiedziesz ród Józefa.
Ty, który zasiadasz na cherubach, zabłyśnij,
3  przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem!
Wzbudź Twą potęgę
i przyjdź nam na pomoc!
4  O Boże, odnów nas
i rozjaśnij swe oblicze, abyśmy doznali zbawienia.
5  Panie, Boże Zastępów,
jak długo gniewać się będziesz,
choć lud Twój się modli?
6  Nakarmiłeś go chlebem płaczu
i obficie napoiłeś go łzami.
7  Uczyniłeś nas powodem waśni dla naszych sąsiadów,
a wrogowie nasi z nas szydzą.
8  Boże Zastępów, odnów nas
i rozjaśnij swe oblicze, abyśmy doznali zbawienia.
9  Wyrwałeś winorośl z Egiptu,
wygnałeś pogan, a ją zasadziłeś.
10  Grunt dla niej przygotowałeś,
a ona zapuściła korzenie
i napełniła ziemię.
11  Góry okryły się jej cieniem,
a cedry Boże jej gałęźmi.
12  Swe latorośle rozpostarła aż do Morza,
a swoje pędy aż do Rzeki.
13  Dlaczego jej mury zburzyłeś,
tak że zrywa z niej [grona] każdy, kto przechodzi drogą,
14  że ją niszczy dzik leśny,
a polne zwierzęta obgryzają?
15  Powróć, o Boże Zastępów!
Wejrzyj z nieba, zobacz
i nawiedź tę winorośl;
16  i chroń tę, którą zasadziła Twa prawica,
[latorośl, którą umocniłeś dla siebie].
17  Ci, którzy ją spalili w ogniu i wycięli,
niech zginą od grozy Twojego oblicza!
18  Niech ręka Twoja będzie nad mężem Twej prawicy,
nad synem człowieczym, któregoś utwierdził dla siebie.
19  Nie odstąpimy już więcej od Ciebie;
zachowaj nas przy życiu, byśmy wzywali Twojego imienia.
20  Panie, Boże Zastępów, odnów nas
i rozjaśnij swe oblicze, abyśmy doznali zbawienia.