Psalm Sprawiedliwe rządy Boże

1 Psalm. Pieśń. Na dzień szabatu.
2  Dobrze jest dziękować Panu
i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy;
3  głosić z rana Twoją łaskawość,
a wierność Twoją podczas nocy,
4  na harfie dziesięciostrunnej i lirze,
i pieśnią przy dźwiękach cytry.
5  Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami,
cieszę się dziełami rąk Twoich.
6  Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie,
jak niezgłębione Twe zamysły!
7  Człowiek nierozumny ich nie zna,
a głupiec ich nie pojmuje.
8  Chociaż występni plenią się jak zielsko
i złoczyńcy jaśnieją przepychem,
i tak [idą] na wieczną zagładę.
9  Ty zaś, o Panie, na wieki jesteś wywyższony.
10  Bo oto wrogowie Twoi, Panie,
bo oto wrogowie Twoi poginą,
rozproszą się wszyscy złoczyńcy.
11  Wywyższyłeś mój róg jak u bawołu,
skropiłeś mnie świeżym olejkiem.
12  Oko moje patrzy na nieprzyjaciół,
[tych, co powstają na mnie].
Słuchają moje uszy moich przeciwników.
13  Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
14  Zasadzeni w domu Pańskim
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.
15  Wydadzą owoc nawet i w starości,
pełni soków i zawsze żywotni,
16  aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,
moja Opoka – nie ma w Nim nieprawości.