Psalm Śpiewajcie Panu pieśń nową

1  Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!
2  Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię,
dzień po dniu głoście Jego zbawienie!
3  Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów,
Jego cuda – pośród wszystkich ludów!
4  Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
wzbudza On większy lęk niż wszystkie bóstwa.
5  Bo wszystkie bóstwa pogan – to ułuda,
a Pan uczynił niebiosa.
6  Przed Nim kroczą majestat i piękno,
potęga i chwała w Jego przybytku.
7  Oddajcie Panu, rodziny narodów,
oddajcie Panu chwałę i [uznajcie] potęgę;
8  oddajcie Panu chwałę Jego imienia!
Nieście ofiary i wchodźcie do Jego przedsionków,
9  oddajcie pokłon odziani w święte szaty!
Zadrżyj, cała ziemio, przed Jego obliczem!
10  Mówcie wśród pogan: Pan jest królem.
Umocnił świat, by się nie poruszył;
ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość.
11  Niech się cieszy niebo i ziemia raduje,
niech huczy morze i to, co je napełnia;
12  niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich,
niech się także radują wszystkie drzewa leśne
13  przed obliczem Pana, bo nadchodzi,
bo nadchodzi, aby sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
zgodnie ze swą prawdą – narody.