Psalm Przeciw złym językom

1 Pieśń stopni.
Do Pana w swoim utrapieniu
wołałem i wysłuchał mnie.
2  Panie, uwolnij moje życie
od warg kłamliwych
i od podstępnego języka!
3  Cóż tobie [Bóg] uczyni
lub co ci dorzuci,
podstępny języku?
4  Ostre strzały mocarza
i węgle z janowca.
5  Biada mi, że przebywam w Meszek
i mieszkam pod namiotami Kedaru!
6  Zbyt długo mieszkała moja dusza
z tymi, co nienawidzą pokoju.
7  Gdy ja mówię o pokoju,
tamci prą do wojny.