Psalm Przeciw podstępnym wrogom

1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.
2  Wybaw mnie, Panie, od człowieka złego,
strzeż mnie od gwałtownika,
3  od tych, którzy w sercu knują złe zamiary,
każdego dnia wzniecają spory.
4  Ostre jak u węża ich języki,
a jad żmijowy pod ich wargami. Sela
5  Od rąk grzesznika ustrzeż mnie, Panie,
zachowaj mnie od gwałtownika,
od tych, co zamyślają z nóg mnie zwalić.
6  Pyszni sidło na mnie skrycie zastawiają,
powrozy rozciągają, jak sieci
umieszczają pułapki na mojej drodze. Sela
7  Mówię Panu: Jesteś moim Bogiem;
usłysz, o Panie, moje głośne błaganie.
8  Panie, mój Panie, mocy mego zbawienia,
osłaniasz w dniu walki moją głowę.
9  Nie dawaj tego, Panie,
czego pragnie niegodziwiec,
nie spełniaj jego zamiarów.
Niech nie podnoszą [Sela] 1 0 głowy ci, którzy mnie otaczają,
niech dzieło ich warg przygniecie ich samych!
11  Niech spadną na nich węgle ogniste;
a On niech zwali ich do dołu, by się nie dźwignęli!
12  Niech nie ostanie się w kraju żaden zły język;
gwałtownika niech ogarną nieszczęścia.
13  Wiem, że odda Pan sprawiedliwość ubogiemu
i uzna prawo biedaka.
14  Tylko sprawiedliwi będą sławili Twe imię,
prawi zamieszkają przed Twoim obliczem.