Psalm Posłannictwo Izraela

1  Alleluja.
Śpiewajcie pieśń nową Panu;
chwała Jego [niech zabrzmi] w zgromadzeniu świętych.
2  Niech Izrael się cieszy swym Stwórcą,
niech synowie Syjonu radują się swym Królem.
3  Niech chwalą Jego imię wśród tańców,
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
4  Bo Pan w ludzie swoim ma upodobanie
i zdobi pokornych zwycięstwem.
5  Niech się weselą święci wśród chwały,
niech się cieszą na swoich sofach!
6  Niech chwała Boża będzie w ich ustach,
a miecze obosieczne w ich ręku,
7  aby dokonać pomsty wśród pogan
i ukarać narody;
8  aby ich królów zakuć w kajdany,
a dostojników w żelazne łańcuchy;
9  by wykonać na nich zapisany wyrok.
To jest chwałą wszystkich Jego świętych.
Alleluja.