Słowa: Psalm O przewrotności człowieka i o Bożej Opatrzności

1 Kierownikowi chóru. Dawida, sługi Pańskiego.
2  Nieprawość mówi do bezbożnika
w głębi jego serca;
bojaźni Boga nie ma przed jego oczyma.
3  Bo jego własne oczy [zbyt] mu schlebiają,
by znaleźć swą winę i ją znienawidzić.
4  Słowa jego ust – to nieprawość i podstęp,
zaniechał mądrości i czynienia dobrze.
5  Na swoim łożu zamyśla nieprawość,
wkracza na niedobrą drogę,
nie stroni od złego.
6  Łaska Twoja, Panie, dosięga nieba,
a Twoja wierność samych obłoków.
7  Twoja sprawiedliwość – jak najwyższe góry;
Twoje wyroki – jak Wielka Otchłań,
niesiesz, Panie, ocalenie ludziom i zwierzętom.
8  Jak cenna jest Twoja łaska!
Synowie ludzcy przychodzą do Ciebie,
chronią się w cieniu Twych skrzydeł,
9  sycą się tłuszczem Twojego domu,
poisz ich potokiem Twoich rozkoszy.
10  Albowiem w Tobie jest źródło życia
i w Twej światłości oglądamy światłość.
11  Zachowaj łaskę Twą dla tych, co Ciebie znają,
i sprawiedliwość Twą dla ludzi prawego serca!
12  Niech mnie nie dogoni stopa pyszałka
i ręka grzesznika niech mnie nie płoszy!
13  [Oto] czyniący nieprawość runęli,
zostali powaleni i nie mogą powstać.