Psalm O poprawę doli wyzwolonego ludu

1 Pieśń stopni.
Gdy Pan odmienił
los Syjonu,
byliśmy jak we śnie.
2  Wtedy usta nasze były pełne śmiechu,
a język nasz – radości.
Wtedy mówiono między poganami:
«Wielkodusznie postąpił z nimi Pan!»
3  Wielkodusznie postąpił Pan z nami,
staliśmy się radośni.
4  Odmień nasz los, o Panie,
jak strumienie w [ziemi] Negeb.
5  Którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.
6  Postępują naprzód wśród płaczu,
niosąc ziarno na zasiew;
z powrotem przychodzą wśród radości,
przynosząc swoje snopy.