Psalm O błogosławieństwo na trud apostolski

1 Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. Psalm. Pieśń.
2  Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi;
niech rozpromieni nad nami swe oblicze! Sela
3  Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie – pośród wszystkich ludów.
4  Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
niech Cię wysławiają wszystkie narody!
5  Niech się narody cieszą i weselą,
że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi. Sela
6  Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
niech Cię wysławiają wszystkie narody!
7  Ziemia wydała swój owoc;
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
8  Niechaj nam Bóg błogosławi
i niech się Go boją
wszystkie krańce ziemi!