Psalm Niebiosa i ziemio, chwalcie Pana

1  Alleluja.
Chwalcie Pana z niebios,
chwalcie Go na wysokościach!
2  Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie,
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy!
3  Chwalcie Go, słońce i księżycu,
chwalcie Go, wszystkie gwiazdy świecące.
4  Chwalcie Go, nieba najwyższe
i wody, co są ponad niebem,
5  niech imię Pana wychwalają,
On bowiem nakazał i zostały stworzone,
6  utwierdził je na zawsze, na wieki;
nadał im prawo, które nie przeminie.
7  Chwalcie Pana z ziemi,
potwory i wszystkie morskie głębiny,
8  ogniu i gradzie, śniegu i mgło,
gwałtowny huraganie, co pełnisz Jego słowo,
9  góry i wszelkie pagórki,
drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry,
10  dzikie zwierzęta i bydło wszelakie,
to, co się roi na ziemi, i ptactwo skrzydlate,
11  królowie ziemscy i wszystkie narody,
władcy i wszyscy sędziowie na ziemi,
12  młodzieńcy, a także dziewice,
starcy wraz z młodzieżą
13  niech imię Pana wychwalają,
bo tylko Jego imię jest wzniosłe,
majestat Jego góruje nad ziemią i niebem
14  i pomnaża moc swojego ludu.
Pieśń pochwalna dla wszystkich Jego świętych,
synów Izraela – ludu, który Mu jest bliski.
Alleluja.