Psalm Nad rzekami Babilonu

1  Nad rzekami Babilonu –
tam myśmy siedzieli i płakali,
na wspomnienie Syjonu.
2  Na topolach tamtej krainy
zawiesiliśmy nasze harfy.
3  Bo tam żądali od nas
pieśni ci, którzy nas uprowadzili,
pieśni radości ci, którzy nas uciskali:
«Zaśpiewajcie nam
jakąś z pieśni syjońskich!»
4  Jakże możemy śpiewać
pieśń Pańską
w obcej krainie?
5  Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie,
niech [o mnie] zapomni moja prawica!
6  Niech język mi przyschnie do podniebienia,
jeśli nie będę pamiętał o tobie,
jeśli nie będę przedkładał Jeruzalem
ponad największą moją radość.
7  Przypomnij, Panie,
synom Edomu
dzień Jeruzalem,
kiedy oni mówili: «Burzcie, burzcie –
aż do samych fundamentów!»
8  Córo Babilonu, niszczycielko,
szczęśliwy, kto ci odpłaci
za zło, jakie nam wyrządziłaś!
9  Szczęśliwy, kto schwyci i roztrzaska
o skałę twoje dzieci.