Psalm Modlitwa wygnańca

1 Kierownikowi chóru. Na instrumentach strunowych. Dawidowy.
2  Słuchaj, o Boże, mojego wołania,
zważ na moją modlitwę!
3  Wołam do Ciebie
z krańców ziemi,
gdy słabnie moje serce:
na skałę zbyt dla mnie wysoką
wprowadź mnie,
4  bo Ty jesteś moją obroną,
wieżą warowną przeciwko wrogowi.
5  Chciałbym zawsze mieszkać w Twoim przybytku,
znajdować ucieczkę w cieniu Twoich skrzydeł! Sela
6  Bo Ty, o Boże, wysłuchujesz mych ślubów
i wypełniasz życzenia tych, co się boją Twojego imienia.
7  Dodaj dni do dni króla,
lata jego przedłuż z pokolenia na pokolenie!
8  Niech na wieki króluje przed Bogiem;
ześlij łaskę i wierność, aby go strzegły.
9  Wówczas będę zawsze imię Twe opiewał
i dnia każdego wypełniał me śluby.