Psalm Modlitwa w świątyni

1 Pieśń stopni.
Oto błogosławcie Pana,
wszyscy słudzy Pańscy,
którzy trwacie nocami w domu Pańskim.
2  Wznieście ręce wasze ku Miejscu Świętemu
i błogosławcie Pana!
3  Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
Ten, który uczynił niebo i ziemię!