Psalm Modlitwa o ocalenie króla

1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.
2  Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia,
niech ciebie chroni imię Boga Jakuba.
3  Niech ześle tobie pomoc ze świątyni
i niech cię wspiera z Syjonu.
4  Niechaj pamięta o wszystkich twych ofiarach
i niech Mu będzie miłe twe całopalenie.
5  Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz,
i wypełni każdy twój zamysł.
6  Chcemy się cieszyć z twego ocalenia
i w imię Boga naszego podnieść sztandary.
Niech Pan wypełni wszystkie twoje prośby!
7  Teraz wiem, że Pan wybawia swego pomazańca,
odpowiada mu ze świętych swych niebios,
przez moc zwycięską swojej prawicy.
8  Jedni wolą rydwan, drudzy konie,
a nasza siła w imieniu Pana, Boga naszego.
9  Tamci się zachwiali i upadli,
a my stoimy i trwamy.
10  Panie, wybaw króla,
a nas wysłuchaj w dniu, w którym [Cię] wzywamy.