Słowa psalmu : Mesjasz Królem

1  Dlaczego narody się buntują,
czemu ludy knują daremne zamysły?
2  Królowie ziemi powstają
i władcy spiskują wraz z nimi
przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi:
3  «Stargajmy Ich więzy
i odrzućmy od siebie Ich pęta!»
4  Śmieje się Ten, który mieszka w niebie,
Pan się z nich naigrawa,
5  a wtedy mówi do nich w swoim gniewie
i swą zapalczywością ich trwoży:
6  «Przecież Ja ustanowiłem sobie króla
na Syjonie, świętej górze mojej».
7  Ogłoszę postanowienie Pana.
Powiedział do mnie:
«Tyś Synem moim,
Ja Ciebie dziś zrodziłem.
8  Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo
i w Twoje posiadanie krańce ziemi.
9  Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić
i jak naczynie garncarza ich pokruszysz».
10 A teraz, królowie, zrozumcie,
nauczcie się, sędziowie ziemi!
11 Służcie Panu z bojaźnią
12 i Jego stopy z drżeniem całujcie,
bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze,
gdyż gniew Jego prędko wybucha.
Szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki.