Psalm Los niegodziwych sędziów

1 Psalm. Asafowy.
Bóg powstaje w zgromadzeniu boskim,
pośrodku bogów sąd odbywa:
2  «Dokądże będziecie sądzić niegodziwie
i trzymać stronę występnych? Sela
3  Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym,
wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu!
4  Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza,
wyrwijcie go z ręki występnych!
5  Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją,
błąkają się w ciemnościach;
cała ziemia chwieje się w posadach.
6  Ja rzekłem: Jesteście bogami
i wszyscy – synami Najwyższego.
7  Lecz wy pomrzecie jak ludzie,
jak jeden mąż, książęta, poupadacie».
8  O Boże, powstań, odbądź sąd nad ziemią,
bo wszystkie narody są Twoją własnością.