Psalm Hymn dziękczynny ocalonego ludu

1  [Alleluja].
Jak to dobrze jest grać naszemu Bogu,
jak miło jest nucić pieśń pochwalną.
2  Pan buduje Jeruzalem,
gromadzi rozproszonych z Izraela;
3  On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje ich rany.
4  On liczbę gwiazd oznacza,
wszystkie je woła po imieniu.
5  Pan nasz jest wielki i zasobny w siły,
mądrość Jego jest niewypowiedziana.
6  Pan dźwiga pokornych,
a poniża występnych aż do ziemi.
7  Śpiewajcie pieśń dziękczynną Panu,
grajcie Bogu naszemu na harfie.
8  On niebo okrywa chmurami,
deszcz przygotowuje dla ziemi;
sprawia, że góry wypuszczają trawę
[i zioła, by ludziom służyły];
9  On daje pokarm bydłu,
pisklętom kruka to, o co wołają.
10  Nie kocha się w sile rumaka;
nie ma też upodobania w goleniach męża.
11  Podobają się Panu ci, którzy się Go boją,
którzy wyczekują Jego łaski.