Psalm Dziękczynienie za dobrodziejstwa

1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. Pieśń.
2  Ciebie należy wielbić,
Boże, na Syjonie.
Tobie ślubów dopełniać,
3  co próśb wysłuchujesz.
Do Ciebie przychodzi wszelki śmiertelnik,
4  wyznając nieprawości.
Przygniatają nas nasze przewiny,
Ty je odpuszczasz.
5  Szczęśliwy, kogo wybierasz i przygarniasz,
mieszka on w Twoich pałacach.
Niech nas nasycą dobra Twego domu,
świętość Twojego przybytku!
6  Twoja sprawiedliwość odpowiada nam cudami,
Boże, nasz Zbawco,
nadziejo wszystkich krańców ziemi
i mórz dalekich,
7  który swą mocą utwierdzasz góry,
jesteś opasany potęgą,
8  który uśmierzasz burzliwy szum morza,
huk jego fal, zgiełk narodów.
9  Przejęci są trwogą mieszkańcy krańców ziemi
z powodu Twych znaków.
Ty zaś napełniasz radością podwoje zachodu i wschodu.
10  Nawiedziłeś ziemię i nawodniłeś,
ubogaciłeś ją obficie.
Strumień Boży wodą jest wezbrany,
zboże im przygotowałeś.
Tak przygotowałeś ziemię:
11  bruzdy jej nawodniłeś, wyrównałeś jej skiby,
deszczami ją spulchniłeś i pobłogosławiłeś jej płodom.
12  Rok uwieńczyłeś swymi dobrami
i Twoje ślady opływają tłustością.
13  Stepowe pastwiska są pełne rosy,
a wzgórza przepasują się weselem.
14  Łąki się stroją trzodami,
doliny okrywają się zbożem,
wznoszą okrzyki radości, a nawet śpiewają.