Psalm Dziękczynienie uratowanego od śmierci

1  Alleluja.
Miłuję Pana, albowiem usłyszał
głos mego błagania,
2  bo ucha swego nakłonił ku mnie
w dniu, w którym wołałem.
3  Oplotły mnie więzy śmierci,
dosięgły mnie pęta Szeolu,
popadłem w ucisk i udrękę.
4  Ale wezwałem imienia Pańskiego:
«O Panie, ratuj me życie!»
5  Pan jest łaskawy i sprawiedliwy
i Bóg nasz jest miłosierny.
6  Pan strzeże ludzi pełnych prostoty;
byłem bezsilny, a On mnie wybawił.
7  Powróć, moja duszo, do swego spokoju,
bo Pan ci dobro wyświadczył.
8  Uchronił bowiem moje życie od śmierci,
moje oczy – od łez,
moje nogi – od upadku.
9  Będę chodził w obecności Pańskiej
w krainie żyjących.