Psalm Cuda Boże przy wyjściu z Egiptu

1  Alleluja.
Gdy Izrael wychodził z Egiptu,
dom Jakuba – od ludu obcego,
2  przybytkiem Jego stał się Juda,
Izrael Jego królestwem.
3  Ujrzało morze i uciekło,
Jordan bieg swój odwrócił.
4  Góry skakały jak barany,
pagórki – niby jagnięta.
5  Cóż ci jest, morze, że uciekasz?
Czemu, Jordanie, bieg swój odwracasz?
6  Góry, czemu skaczecie jak barany,
pagórki – niby jagnięta?
7  Zadrżyj, ziemio, przed obliczem Pana całej ziemi,
przed obliczem Boga Jakuba,
8  który zmienia opokę w oazę,
a skałę w krynicę wody.