Psalm Chwalcie najświętszego Boga

1  Pan króluje, drżą narody;
zasiada na cherubach, a ziemia się trzęsie.
2  Wielki jest Pan na Syjonie
i wyniesiony ponad wszystkie ludy.
3  Niech wielbią imię Twoje
wielkie i straszliwe:
ono jest święte.
4  Królem jest Potężny, co kocha sprawiedliwość.
Ty ustanowiłeś to, co jest słuszne,
Prawo i sprawiedliwość w Jakubie
Ty ustanowiłeś.
5  Wysławiajcie Pana, Boga naszego,
oddajcie pokłon u podnóżka stóp Jego;
On jest święty.
6  Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron,
i Samuel wśród tych, co wzywali Jego imienia;
wzywali Pana,
On ich wysłuchiwał.
7  Przemawiał do nich w słupie obłoku:
zachowywali Jego nakazy i prawo, które im nadał;
8  Panie, Boże nasz, Ty ich wysłuchiwałeś,
byłeś dla nich Bogiem przebaczającym,
ale brałeś odwet za ich występki.
9  Wysławiajcie Pana, Boga naszego,
oddajcie pokłon przed świętą Jego górą,
bo Pan, Bóg nasz, jest święty.