Psalm Chwała Bogu, Zbawcy świata

1 Psalm.
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem cuda uczynił.
Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica
i święte ramię Jego.
2  Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach narodów
objawił swą sprawiedliwość.
3  Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
wobec domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
4  Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się i weselcie, i grajcie!
5  Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwiękach harfy,
6  przy graniu trąb i głosie rogu –
radujcie się przed obliczem Pana, Króla!
7  Niech huczy morze i to, co je napełnia,
świat i jego mieszkańcy!
8  Niech rzeki klaszczą w dłonie,
niech góry razem wołają radośnie
9  przed obliczem Pana, bo nadchodzi,
[bo nadchodzi] sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie
i według słuszności – narody.