Psalm Chrystus Królem i Kapłanem

1 Dawidowy. Psalm.
Wyrocznia Boga dla Pana mego:
«Siądź po mojej prawicy,
aż Twych wrogów położę
jako podnóżek pod Twoje stopy».
2  Twoje potężne berło
niech Pan rozciągnie z Syjonu:
«Panuj wśród swych nieprzyjaciół!
3  Przy Tobie panowanie
w dniu Twej potęgi.
W blaskach świętości,
z łona jutrzenki
jak rosę Cię zrodziłem».
4  Pan przysiągł
i nie pożałuje:
«Tyś Kapłanem na wieki
na wzór Melchizedeka».
5  Pan po Twojej prawicy
zetrze na proch królów w dniu swego gniewu.
6  Będzie sądził narody,
wzniesie stosy trupów,
zetrze głowy
jak ziemia szeroka.
7  Po drodze będzie pił ze strumienia,
dlatego głowę podniesie.