Psalm Boże, upokórz sprzymierzonych wrogów

1 Pieśń. Psalm. Asafowy.
2  O Boże, nie milcz,
nie bądź głuchy, nie bądź bezczynny, Boże!
3  Bo oto burzą się Twoi wrogowie
i podnoszą głowę ci, którzy Cię nienawidzą.
4  Knują spisek przeciwko Twojemu ludowi,
zmawiają się przeciw tym, których strzeżesz.
5  «Pójdźcie – mówią – wytraćmy ich spośród narodów,
by więcej nie wspominano imienia Izraela».
6  Zaiste, zmawiają się jednomyślnie
i przeciw Tobie zawierają przymierze:
7  Namioty Edomu z Izmaelitami,
Moab i Hagryci,
8  Gebal, Ammon i Amalek,
kraj Filistynów i mieszkańcy Tyru.
9  Także Asyryjczycy połączyli się z nimi,
dla synów Lota stali się oparciem. Sela
10  Uczyń im jak Madianitom i Siserze,
jak Jabinowi nad potokiem Kiszon,
11  którzy polegli pod Endor,
stali się nawozem dla ziemi.
12  Z ich książętami postąp jak z Orebem,
jak z Zeebem, z Zebachem i z Salmunną,
z wszystkimi ich przywódcami,
13  którzy mówili: «Zagarnijmy
dla siebie kraj Boga!»
14  O Boże mój, uczyń ich podobnymi do źdźbeł ostu,
do plew gnanych wichurą.
15  Jak ogień pożera lasy,
jak pożoga wypala góry,
16  tak ich ścigaj Twoją nawałnicą
i burzą Twoją zatrwóż ich!
17  Okryj hańbą ich oblicze,
aby szukali imienia Twego, Panie!
18  Niech wstyd i trwoga ogarną ich na zawsze,
niech będą pohańbieni i zginą!
19  Niechaj poznają,
że tylko Ty, który sam jeden masz Jahwe na imię,
jesteś Najwyższy na całej ziemi.