Słowa: Psalm Bojaźń Boża źródłem błogosławieństwa

1 Dawidowy. Gdy wobec Abimeleka udawał szaleńca i odszedł wygnany przez niego.
2  Chcę błogosławić Pana w każdym czasie,
na ustach moich zawsze Jego chwała.
3  Dusza moja będzie się chlubiła w Panu,
niech słyszą pokorni i niech się weselą!
4  Uwielbiajcie ze mną Pana,
imię Jego wspólnie wywyższajmy!
5  Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
i uwolnił od wszelkiej trwogi.
6  Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,
a oblicza wasze nie zaznają wstydu.
7  Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał
i wybawił ze wszystkich ucisków.
8  Anioł Pana zakłada obóz warowny
wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie.
9  Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan,
szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka.
10Bójcie się Pana, święci Jego,
gdyż bogobojni nie doświadczają biedy.
11 Możni zubożeli i zaznali głodu,
a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie.
12 Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie;
nauczę was bojaźni Pańskiej.
13 Jaki ma być człowiek, co miłuje życie
i pragnie dni, by zażywać szczęścia?
14 Powściągnij swój język od złego,
a twoje wargi od słów podstępnych!
15 Odstąp od złego, czyń dobro;
szukaj pokoju, idź za nim!
16 Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym,
a Jego uszy na ich wołanie.
17 Oblicze Pana [zwraca się] przeciw źle czyniącym,
by pamięć o nich wytracić z ziemi.
18 Wołali, a Pan ich wysłuchał
i uwolnił od wszystkich przeciwności.
19 Pan jest blisko skruszonych w sercu
i wybawia złamanych na duchu.
20 Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego,
lecz ze wszystkich Pan go wybawia.
21 Strzeże On wszystkich jego kości,
ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu.
22 Zło sprowadza śmierć na przewrotnego,
wrogów sprawiedliwego spotka kara.
23  Pan uwalnia dusze sług swoich,
nie dozna kary, kto się do Niego ucieka.