Psalm Bogu wielkiemu i łaskawemu chwała

1  Alleluja.
Chwalcie, słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana.
2  Niech imię Pańskie będzie błogosławione
odtąd i aż na wieki!
3  Od wschodu słońca aż po zachód jego
niech imię Pańskie będzie pochwalone!
4  Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy,
Jego chwała sięga ponad niebiosa.
5  Któż jest jak nasz Pan Bóg,
co siedzibę ma w górze,
6  co w dół spogląda
na niebo i na ziemię?
7  Podnosi nędzarza z prochu
i dźwiga z gnoju ubogiego,
8  by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swojego ludu,
9  Ten, co niepłodnej każe mieszkać w domu
jako pełnej radości matce synów.
[Alleluja].