Psalm Bóg sądzi świat

1 Kierownikowi chóru. Na melodię: «Nie niszcz…» Psalm. Asafowy. Pieśń.
2  Wysławiamy Cię, Boże, wysławiamy,
wzywamy Twego imienia, opowiadamy Twe cuda.
3  «Gdy Ja naznaczę porę,
odbędę sąd sprawiedliwy.
4  Choćby się chwiała ziemia z wszystkimi jej mieszkańcami, Sela
to Ja umocniłem jej filary.
5  Mówię zuchwalcom: „Nie bądźcie zuchwali!”,
a do niegodziwych: „Nie podnoście rogu!”
6  Nie podnoście rogu ku górze,
nie mówcie bezczelnie przeciw Opoce.
7  Bo nie ze wschodu ani z zachodu,
ani z pustyni, ani z gór [przychodzi] wywyższenie,
8  lecz Bóg jedynie jest sędzią –
tego zniża, tamtego podnosi.
9  Bo w ręku Pana jest kielich,
w którym się pieni wino, pełne przypraw.
I On z niego nalewa: aż do mętów wypiją,
pić będą wszyscy niegodziwi na ziemi».
10  Ja zaś będę się radował na wieki,
zaśpiewam Bogu Jakuba.
11  I obetnę wszystkie rogi niegodziwych,
a rogi sprawiedliwego się wzniosą.