Psalm Bóg ostoją ufności Izraela

1 Pieśń stopni.
Ci, którzy Panu ufają,
są jak góra Syjon,
co się nie porusza, ale trwa na wieki.
2  Góry otaczają Jeruzalem,
tak Pan swój lud otacza
i teraz, i na wieki.
3  Bo nie zaciąży
bezbożne berło
nad losem sprawiedliwych,
by sprawiedliwi nie wyciągali
rąk swoich ku nieprawości.
4  Panie, dobrze czyń dobrym
i ludziom prawego serca!
5  A tych, co schodzą na kręte swe drogi,
niech Pan odprawi
wraz ze złoczyńcami.
Pokój nad Izraelem!