Psalm Bóg nas ocalił

1 Pieśń stopni. Dawidowa.
Gdyby Pan nie był
po naszej stronie –
niech to już przyzna Izrael –
2  gdyby Pan nie był
po naszej stronie,
gdy ludzie przeciw nam powstawali,
3  wtedy połknęliby nas żywcem,
gdy ich gniew przeciw nam zapłonął;
4  wówczas zatopiłaby nas woda,
popłynąłby potok nad nami;
5  wówczas przelałyby się nad nami
wezbrane wody.
6  Błogosławiony Pan,
który nas nie wydał
na pastwę ich zębom.
7  Dusza nasza jak ptak się wyrwała
z sidła ptaszników,
sidło się porwało,
a my jesteśmy wolni.
8  Nasza pomoc jest w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.