Psalm Bóg nadzieją swego ludu

1 Pieśń. Psalm. Dawidowy.
2  Serce moje jest gotowe, Boże,
zaśpiewam i zagram.
Zbudź się, chwało moja,
3  zbudź się, harfo i cytro!
Chcę obudzić jutrzenkę.
4  Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie,
zagram Ci wśród narodów,
5  bo Twoja łaskawość [sięga] aż do niebios,
a wierność Twoja po chmury.
6  Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo,
a Twoja chwała ponad całą ziemię!
7  Aby ocaleli, których miłujesz,
wspomóż nas Twą prawicą i wysłuchaj!
8  Bóg przemówił w swojej świątyni:
«Będę triumfował i podzielę Sychem,
a dolinę Sukkot wymierzę.
9  Do Mnie należy Gilead, do Mnie Manasses,
Efraim jest szyszakiem na mojej głowie,
Juda moim berłem,
10  Moab jest dla Mnie misą do mycia;
na Edom but mój rzucę,
nad Filisteą będę triumfował».
11  Któż mnie wprowadzi do miasta warownego?
Kto aż do Edomu mnie doprowadzi?
12  Czyż nie Ty, Boże, który nas odrzuciłeś
i już nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskami?
13  Przyjdź nam z pomocą przeciw nieprzyjacielowi,
bo ludzkie ocalenie jest zawodne.
14  W Bogu dokonamy czynów pełnych mocy
i On podepcze naszych nieprzyjaciół.