Słowa: Psalm Bóg na tronie królewskim

1 Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm.
2  Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
3  bo Pan najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.
4  On nam poddaje narody
i ludy rzuca pod nasze stopy.
5  Wybiera dla nas dziedzictwo –
chlubę Jakuba, którego miłuje.
6  Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków,
Pan przy dźwięku trąby.
7  Śpiewajcie [naszemu] Bogu, śpiewajcie;
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie!
8  Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
9  Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.
10  Połączyli się władcy narodów
z ludem Boga Abrahama.
Bo możni świata należą do Boga,
On zaś jest najwyższy.