Psalm Bliskie jest nasze zbawienie

1 Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm.
2  Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi;
odmieniłeś los Jakuba,
3  odpuściłeś winę Twojemu ludowi;
zakryłeś wszystkie ich grzechy.
4  Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje,
zaniechałeś zapalczywości Twojego gniewu. Sela
5  Odnów nas, Boże, nasz Zbawco,
i zaniechaj Twego oburzenia na nas!
6  Czyż będziesz na nas gniewał się na wieki,
czy gniew Twój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?
7  Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie,
aby Twój lud weselił się w Tobie?
8  Okaż nam, Panie, swoją łaskawość
i daj nam swoje zbawienie!
9  Pragnę słuchać tego, co mówi Pan Bóg:
oto ogłasza pokój
ludowi swemu i świętym swoim,
tym, którzy do Niego powracają z ufnością.
10  Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją,
niech chwała [Jego] zamieszka w naszej ziemi.
11  Łaskawość i wierność spotkają się z sobą,
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
12  Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość wychyli się z nieba.
13  Pan sam obdarzy szczęściem,
a nasza ziemia wyda swój owoc.
14  Sprawiedliwość pójdzie przed Nim,
po tej drodze stawiać będzie swe kroki.