Psalm Błaganie o wyzwolenie od wrogów

1 Modlitwa. Dawidowy.
Wysłuchaj, Panie, słuszności,
zważ na me wołanie,
przyjmij moje modły z warg nieobłudnych!
2  Niech przed Twoim obliczem zapadnie wyrok na mnie,
oczy Twoje widzą to, co prawe.
3  Choćbyś badał me serce, nocą mnie nawiedzał
i doświadczał ogniem,
nie znajdziesz we mnie nieprawości.
Moje usta nie zgrzeszyły 4  ludzkim obyczajem;
według słów z Twoich warg wystrzegałem się ścieżek gwałtownika.
5  Moje kroki trzymały się mocno
Twoich ścieżek,
moje stopy się nie zachwiały.
6  Wzywam Cię, bo Ty mnie wysłuchasz, o Boże!
Nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.
7  Okaż miłosierdzie Twoje,
Zbawco tych, co się chronią
przed wrogami pod Twoją prawicę.
8  Strzeż mnie jak źrenicy oka;
w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj,
9  przed występnymi, co gwałt mi zadają,
przed śmiertelnymi wrogami, co otaczają mnie zewsząd.
10  Zamykają oni swe nieczułe serca,
przemawiają butnie swoimi ustami.
11  Okrążają mnie teraz ich kroki;
natężają swe oczy, by [mnie] powalić na ziemię –
12  podobni do lwa dyszącego na zdobycz,
do lwiątka, co siedzi w kryjówce.
13  Powstań, o Panie, wystąp przeciw niemu i powal go,
swoim mieczem wyzwól moje życie od grzesznika,
14  a Twoją ręką, Panie – od ludzi:
od ludzi, którym obecne życie przypada w udziale
i których brzuch napełniasz Twymi dostatkami;
których synowie jedzą do syta,
a resztę zostawiają swoim małym dzieciom.
15  Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze,
powstając ze snu, nasycę się Twoim widokiem.