Psalm Alleluja

1  Alleluja.
Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!
2  Chwalcie Go za potężne Jego czyny,
chwalcie Go za wielką Jego potęgę!
3  Chwalcie Go dźwiękiem rogu,
chwalcie Go na harfie i cytrze!
4  Chwalcie Go bębnem i tańcem,
chwalcie Go na strunach i flecie!
5  Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach,
chwalcie Go na cymbałach brzęczących.
6  Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!
Alleluja.